Ryan

Ryan

artist-writer

FOLLOW Ryan ON

Storyteller based in Manila. Nangarap maging batang Mandaluyong na nakatira sa Antipolo. Sumasaklolo sa mga hiphop.

Series